Маніфест Школи Психоаналізу Фройда-Лакана

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Статті

На жаль, я не була причетною до складання нижченаведеного маніфесту. Однак практикуючи психоаналіз, розмірковуючи над його теоретичними аспектами, його місці серед наук і впливу на людське буття, не не можу не приєднатися всією душею до його змісту.

Маніфест Школи Психоаналізу Фройда–Лакана

Історія психоаналізу постає історією опору тим сферам знання, у основі яких лежить забуття суб’єкту: позитивістській науковості в часи Фройда, его-психології у часи Лакана, апаратові державної психології та насиллю мас-медіа сьогодні, на початку ХХІ сторіччя.

Ті з наук, що мають сміливість зараховувати себе до природничих, намагаються відкинути психоаналіз як те, що не відповідає критеріям емпіричної перевірки, можливості фальсифікації та економічної ефективності. Ті ж науки, що з погордою називають себе гуманітарними, знищують його шляхом поглинання та вписування в свою історію як тупикової гілки або пройденого етапу розвитку.

У своєму прагненні поховати думку панський та університетський дискурси здійснюють подвійний рух: стираючи думку, вони оголюють свої витоки у вигляді сцієнтизму і квазірелігійності. У боротьбі проти свободи панівна ідеологія виявляє свої ж сліпі плями й вразливі місця і тим самим виковує зброю, яку можна використовувати для боротьби з нею самою.

Пам’ятаючи про уроки Фрейда і Лакана, ми впевнені в незвідності психоаналізу до владних ідеологем, в його революційному характері та на його життєвій та рятівній необхідності в існуючому суспільстві тотального контролю.

Сьогодні, коли ми є свідками заміни суб’єкту культури, мови, історії когнітивно-поведінковим індивідом, коли сліди суб’єкта стрімко зникають, коли такі поняття, як душа і психіка пропадають в структурах мозку, нервових тканин і генетичних кодах, ми наполягаємо на тому, що:

  1. Психоаналітична думка може ґрунтуватися виключно на уявленні про сингулярність суб’єкту. Психоаналітичний розщеплений суб’єкт має вистояти в боротьбі з уявним гармонійним індивідом, що все заповнює і повсюди роздувається, і що являє собою ніщо інакше як технонаучний галюциноз.Суб’єкт бажання має бути взятий під захист, він не повинен остаточно перетворитися на фетишизований об’єкт споживання. Бажання суб’єкта і життя його духу мають бути збережені в заповіднику, недосяжному у справі абсурдного накопичення капіталу.
  2. Повернення до текстів Фройда постає життєвою необхідністю сьогодні, коли основи психоаналізу поховані під товщею спрощуючих вульгарних інтерпретацій. Важливо зберегти фройдівську традицію, не дати її поховати в численних гібридних формах – нейропсіхоаналізу, психоаналітичних терапій і психологічних версій «психоаналізу». Ці мутанти від науки, видаючи себе за результати прогресу, насправді проявляють лише реакційну форму думки.
  3. У суворому дотриманні духу Лаканівський думки психоаналіз є етикою, що особливо важливо в ситуації надлишку утворюваних комітетів з етики. Ми виходимо з того, що право приймати рішення про долю суб’єкта є правом самого суб’єкта, і ніякі моральноповедінкові комітети не мають права судити суб’єкт.
  4. Кожен конкретний суб’єкт є відповідальним за події довкола. Відповідальність за свою долю не передбачає зняття відповідальності за долю іншого. Прямуючи за думкою, що просувалася від Спінози до Нансі: свобода суб’єкта – це не свобода від іншого, але свобода, що знаходить себе перед лицем іншого.
  5. Істина може явитися виключно на боці суб’єкта, але не в університетських аудиторіях і медичних закладах. Істина, яка виявляється в психоаналітичному досвіді, не є істина верховного блага або верховного закону, але приватна істина суб’єкта.
  6. Психоаналіз – це практика. Говорячи про практику, ми не виключаємо теорію, оскільки нам зрозумілий помилковий характер цієї опозиції. Практика в психоаналізі – це теорія, оскільки вона має на увазі роботу з тим, що означає, а отже з абстракцією, і навпаки, теорія – це практика, оскільки робота з тим, що означає, а отже з абстракцією, безпосередньо впливає на долю суб’єкта. Психоаналіз – не є герменевтикою або нарратологією. Він націлений на межі символічного. Переосмислюючи конструкцію реальності, він спрямований до реального.
  7. Поділ психоаналізу на різні таксони: теоретичний і практичний, клінічний і прикладний, класичний і сучасний не має сенсу. Такі класифікації, в остаточному підсумку, мають на увазі бажання розділяти і володарювати, а отже, носять виключно реакційний політичний характер.
  8. Психоаналіз не обмежується стінами кабінету і клініки так само, як і питання соціального, політичного і культурного характеру не відокремлені від кожного суб’єкта. Ми вважаємо, що опозиція приватного і загального є ідеологічною містифікацією. У кожному конкретному симптомі, в кожному конкретному тому, що означає, сказаному в кабінеті, виявляє себе вся складність соціальних і політичних відносин, і навпаки, кожен соціальний вибух, кожен витвір мистецтва являють у собі всю складність устрою суб’єкту.
Ми чітко розуміємо, що в тяжбі про суб’єкта сьогодні ставка зависока, а отже, будь-яка нейтральність у цьому питанні для нас неприпустима.

Максим Алюков, Віктор Мазін, Наталья Шапкіна, Айтен Юран

«Тан Жен», п’ятниця 13 жовтня 2011 року

Джерело: http://lacan.ru/manifest.html

Теги: психоаналіз Фройда-Лакана, Школа Психоаналізу Фройда–Лакана, Жак Лакан, етика психоанализу.